Wat is detachering?

Via detachering kan een werkgever (bvb. een Poolse Onderaannemer) zijn werknemers naar  het buitenland sturen om er voor een bepaalde tijd een dienstprestatie uit te voeren. Tijdens de detachering blijft de arbeidsverhouding  tussen bvb. de Poolse arbeiders en hun Poolse werkgever behouden.

Bij detachering binnen de EU moeten de werkgevers de arbeids- en loon voorwaarden naleven die van kracht zijn in het land van tewerkstelling. Deze regels zijn vastgelegd in Europa en aangenomen als Belgische wet.

Op het vlak van de sociale zekerheid blijven de Poolse arbeiders die (al dan niet tijdelijk) beroepsactiviteiten uitoefenen in een ander land onderworpen aan het sociale zekerheidssysteem van Polen.

Detachering is ook mogelijk voor zelfstandigen zonder personeel of Poolse arbeiders die voor een Pools interimkantoor werken.

Poolse arbeiders staan klaar voor u !
Bent u klaar voor Poolse arbeiders ?

Vul dan snel de contactfiche in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op ! 

 

 

 

Bezoek ook: Poolse onderaannemers | Poolse interims | onderaannemers bouw | onderaannemers industrie